Word ambassadeur

De Stichting Lamp is op zoek naar Ambassadeurs. 

Een ambassadeur van de Stichting LAMP:

  • Draagt het gedachtegoed van de stichting uit binnen zijn/haar netwerk
  • Zoekt sponsors, die een jaarlijkse of eenmalige bijdrage willen leveren. Richtbedrag is 25 euro. Ook stimuleren zij binnen hun netwerk personen en/of partijen om iets te organiseren waarbij de opbrengst ten goede komt aan de stichting. Te denken valt aan een afscheid of jubileum op het werk, verjaardag, braderie, diner, sponsorloop, enz.
  • Mag projecten, die passen binnen de uitgangspunten van de stichting, voordragen aan het bestuur.

Wil je ambassadeur worden voor de stichting neem dan contact met ons op via info@stichtinglamp.nl.

 

Ambassadeurs

Andre Kistemaker

 

Mijn naam is Andre Kistemaker (52 jaar) en ik woon in Groningen. Ik ben werkzaam bij het Noorderpoort als docent Inburgering met daarnaast coordinerende taken. Ik sport en reis graag. Naar aanleiding van Tour for Life, een fietssponsortocht voor Artsen zonder Grenzen, heeft Frank (Broeders) mij gevraagd om ambassadeur van de stichting te worden. Ik wil me graag inzetten voor goede doelen. Ik ben dan ook bereid om in te zetten voor Stichting LAMP om de naamsbekendheid te vergroten en het aantal donateurs op te schroeven.

 

Bert Niemarkt

Als oud bestuurslid en secretaris blijf ik me inzetten voor de stichting als ambassadeur!