Word ambassadeur

De Stichting LAMP is op zoek naar Ambassadeurs. 

Een ambassadeur van de Stichting LAMP:

  • Draagt het gedachtegoed van de stichting uit binnen zijn/haar netwerk
  • Zoekt sponsors, die een jaarlijkse of eenmalige bijdrage willen leveren. Richtbedrag is 25 euro. Ook stimuleren zij binnen hun netwerk personen en/of partijen om iets te organiseren waarbij de opbrengst ten goede komt aan de stichting. Te denken valt aan een afscheid of jubileum op het werk, verjaardag, braderie, diner, sponsorloop, enz.
  • Mag projecten, die passen binnen de uitgangspunten van de stichting, voordragen aan het bestuur.

Wil je ambassadeur worden voor de stichting neem dan contact met ons op via info@stichtinglamp.nl.

 

Ambassadeurs

André Kistemaker

Mijn naam is André Kistemaker en ik woon in Groningen.
Ik ben werkzaam bij het Noorderpoort als docent Inburgering met daarnaast coördinerende taken. Ik sport en reis graag. Naar aanleiding van Tour for Life, een fietssponsortocht voor Artsen zonder Grenzen, heeft Frank (Broeders) mij gevraagd om ambassadeur van de stichting te worden. Ik wil me graag inzetten voor goede doelen. Ik ben dan ook bereid om in te zetten voor Stichting LAMP om de naamsbekendheid te vergroten en het aantal donateurs op te schroeven.

  Andre Kistemaker

Bert Niemarkt

In 1978 is Ramon in ons gezin gekomen. Hij is geboren in Bangladesh.Adopteren is één ding.  We wilden echter daarnaast  ook iets doen voor kinderen in wat we toen noemden “De derde wereld”. De ontmoeting met Dr. Prakash Das, een Bengaalse arts,  gaf ons de kans om dit waar te maken.

In 1991 organiseerde ik een sponsorloop bij de toenmalige Streekschool voor Beroepsbegeleidend Onderwijs in Groningen voor een schooltje in Solemanpur in Bangladesh. In het geboortedorp van Dr. Das. Daarna ben ik nooit meer gestopt. Het loopvirus had me te pakken.

In 1991 is door dr. Das de Stichting LAMP opgericht. In december 1992 ben ik gevraagd en bestuurslid van de Stichting geworden. Vele sponsorlopen zijn er toen georganiseerd en altijd zelf meelopen.
Als de projecten dan gerealiseerd kunnen worden en je zelf later (2003-2006 en 2012) gaat kijken in India en Bangladesh en het blijkt dan, dat de projecten succesvol zijn afgerond en de duurzaamheid gewaarborgd is, geeft dat een goed gevoel.  Fantastisch. Daar heb je het voor gedaan.

M.i.v. 1 januari 2013 heb ik mijn bestuurslidmaatschap beëindigd en het secretariaat overgedragen aan Paula Van Dijken en blijf ik mij inzetten voor de Stichting als ambassadeur.

  Bert Niemarkt