Over ons

Hoe het begon

Oprichter van Stichting LAMP, Dr.P.C.Das werd geboren in Solemanpur, Bangladesh. Het grootste deel van zijn werkende leven heeft hij in het Westen doorgebracht. In familiekring begon hij in 1977 beurzen te regelen voor leerlingen van zijn oude middelbare school in Kotchandpur. Dit omdat hij wist dat onderwijs vrijheid en meer geloof in jezelf kan betekenen. In 1991 werd besloten tot de oprichting van Stichting LAMP, zodat het mogelijk werd om geld in te zamelen voor een groter project: het bouwen van een basisschool in zijn geboortedorp Solemanpur. Dit werd de Shonalischool.

Missie & doel

Het helpen, stimuleren en financieel ondersteunen van projecten van onderwijs en gezondheidszorg in minder ontwikkelde landen waar ook ter wereld. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verkrijgen van de daartoe benodigde financiële middelen.

Visie

Projecten zijn een structurele verbetering van de lokale omstandigheden van de bevolking en moeten volledig gedragen worden door organisaties ter plekke. Elk project moet worden ontwikkeld vanuit een lokale vraag en niet vanuit een westers aanbod. Het is van wezenlijk belang dat een project gebaseerd is op de daar aanwezige kennis, draagkracht en motivatie om zelf iets te willen.

Uitgangspunten beleid

De Stichting LAMP heeft als missie het helpen, stimuleren en financieel ondersteunen van projecten van onderwijs en gezondheidszorg in minder ontwikkelde landen waar ook ter wereld. Dit vertaalt zich in de volgende beleidsuitgangspunten:

  • 98% van de ingezamelde gelden gaat ook daadwerkelijk naar de projecten.
  • Er wordt alleen gewerkt met lokale initiatieven, acceptatie en realisatie van projecten heeft daardoor een grote kans van slagen
  • De stichting kent de mensen die verantwoordelijkheid dragen voor de projecten persoonlijk, vertrouwen is het sleutelwoord
  • Het bezoeken van projecten door de leden van het bestuur is voor eigen rekening en wordt niet betaald vanuit projectgelden. Behalve wanneer daar specifiek sponsoring voor is verkregen.
  • De leden van het bestuur van Stichting LAMP kunnen geen onkosten declareren en ontvangen geen (vacatie)vergoeding voor hun activiteiten en inzet.

 

Bestuursleden

Frank Broeders 
Voorzitter
Enterij 3
9627 PR Hellum
06-53159143
Frank Broeders
Paula van Dijken
Secretaris
Weg van de Jagerskampen 56
9751 ER Haren
06-15448090 
Paula van Dijken
Koos Weerts
Penningmeester
Eyssoniusstraat 13
9714 BP Groningen
050-5773256
06-10530627 
Koos Weerts

Robert Runia
Lid
Gorechtkade 135
9713 BN Groningen
06-27239441

 
Harry Moes
Lid
Gregoriusstraat 25
9746CD Groningen
06-47587564
Harry Moes